Servicii

S.C. "EVALEX" S.A. a devenit intr-un interval relativ scurt cea mai prolifica firma profesionala axata predilect pe audit financiar care este inregistrata in judetul Mures, cu o arie de activitate care cuprinde judetele limitrofe (Alba, Cluj, Harghita) si nu numai (jud. Bihor, Bucuresti), fiind singura societate profesionala pe actiuni din Transilvania (capital social 100.000 lei). Domeniile de activitate ale firmei cuprind toata gama de activitati cuprinse in prevederile Ordonantelor Guvernului nr. 65/94 si 75/99, enumerate dupa cum urmeaza :

AUDIT FINANCIAR (extern si intern)

 • Audit conform Standardelor Internationale de Audit (ISA) pentru raportari statutare sau raportari pentru consolidari de Grup conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
 • Revizuiri limitate si misiuni pe proceduri agreate
 • Audit pentru proiecte de finantare internationala (BERD, BEI, PHARE, fonduri structurale UE)

SERVICII DE CONTABILITATE

 • Evidenta contabila
 • Contabilitate financiara
 • Salarizare
 • Declaratii privind impozite si taxe
 • Raportari contabile
 • Certificare bilanturi

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

 • Expertize financiar-contabile
 • Cenzorat statutar
 • Asistenta privind organizarea si conducerea contabilitatii, consultanta fiscala;
 • Asistenta pe parcursul controlului contabilitatii de catre organisme abilitate in scopul determinarii sumelor datorate cu orice titlu
 • Consultanta pentru constituirea de societati cu capital romanesc, mixt sau strain
 • Intocmirea planurilor de afaceri
 • Studii, analize economico-financiare
 • Fuziuni, achizitii, divizari
 • Asistenta profesionala de specialitate pentru retratarea conturilor conform IFRS, regulilor specifice de Grup si cursuri de formare
 • Documentatie preturi de transfer