Certificari

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMANIA

  • Autorizata de catre CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMANIA pentru a desfasura activitatea de audit financiar si servicii profesionale conexe acestuia, potrivit prevederilor legale (autorizatia nr.90/15.08.2001)
  • Acreditata de catre COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE si CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMANIA pentru desfasurarea activitatilor de audit financiar la entitatile pietelor reglementate (act aditional nr.1/03.08.2005 la Protocolul incheiat intre CNVM si CAFR - poz. 43)

CECCAR

  • Membra a CECCAR din 1996 (Certificat nr. 237/23.01.96), reconfirmata in anul 2000 (Autorizatia seria 541/08.06.2000)
  • Abilitatea de a desfasura activitatile atribuite tutorelui de stagiu, conferite prin comunicarea CECCAR nr. 3906/26.07.2000

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

  • Abilitatea de a desfasura activitati de consultanta fiscala conferita prin certificat nr.922/2007 - Simionescu Mircea si nr.920/2007 - Duca Filip Olimpiu

ASOCIATIA AUDITORILOR INTERNI din ROMANIA

  • Autorizata de catre ASOCIATIA AUDITORILOR INTERNI din ROMANIA pentru a desfasura activitatea de audit intern si servicii profesionale conexe acestuia

ISO 9001

  • Certificata ISO 9001:2000 de catre Quality and Environmental Certification Ltd. (nr. 6075/2008)